Thông báo Về việc phổ biến quy chế thi THPT quốc gia năm 2018

21 tháng 6, 2018

- Tài liệu hướng dẫn coi thi THPT quốc gia năm 2018, lịch thi, thời gian biểu từng buổi thi

- Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT


Chia sẻ